ghesquiereous:

malgosia bela by nathaniel goldberg, 1999